Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 
Handvaardigheid
Textiel 
Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Tutorlezen
Sinterklaas

Corona

Afbouwen van de Corona maatregelen

Na twee jaar beperkende berichten komen we eindelijk weer in de bevrijdende, opbeurende berichten. Vanaf 18 en 25 februari zijn er landelijk in twee stappen, flinke versoepelingen doorgevoerd. Voor ons valt dit allemaal na de voorjaarsvakantie en we kunnen de wijzigingen in 1 keer doorvoeren.

Vanaf maandag 28 februari gelden de volgende wijzigingen:
  • De looproutes in de school, de gespreide pauzes en de cohortering voor kinderen vervallen. Kinderen uit verschillende groepen kunnen dus weer samenwerken en elkaar ontmoeten in de gang.
  • Ouders zijn weer welkom in de school.
  • Het isolatie advies bij een Coronabesmetting gaat van 7 naar 5 dagen. Het quarantaine advies gaat van 14 naar 10 dagen (met de mogelijkheid om te testen na dag 5).
  • Het dringende advies voor het dragen van een mondkapje en de anderhalve meter komen te vervallen. Het is uiteraard wel toegestaan een mondkapje te dragen voor wie zich hier plezierig bij voelt.
  • De zelftesten worden ook gratis beschikbaar voor kinderen van groep 1 t/m 5 (zie onder).
Hetzelfde blijft voorlopig:
  • Een kind mag naar school: zonder klachten passend bij Corona (1), zonder Coronabesmetting (2), met klachten na een negatieve testuitslag (3) (zie meest recente beslisboom van 31 januari 2022 https://www.boink.info/beslisboom). Wanneer een kind is getest bij de GGD, blijft het kind thuis tot de testuitslag bekend is.
  • De beschikbaarheid van de zelftesten: deze zijn op school voor leerkrachten en kinderen van groep 6/7/8. De beschikbaarheid wordt uitgebreid naar kinderen van groep 1 t/m 5. Als er een zelftest nodig is, kan er een gevraagd worden op school.
Testen is een thuisaangelegenheid en is aan ouders/verzorgers.

Tot slot

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/ond...ciaal-onderwijs , onderwijs staan alle maatregelen uitgebreider beschreven.