Corona

Per 25 september zijn er veranderingen in het Coronabeleid vanuit de overheid. De tekst hieronder is integraal overgenomen zoals we die door de overheid aangeleverd hebben gekregen.

De basisregels blijven in tact:
• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.
Wat verandert er in het primair onderwijs en kinderopvang?
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang wordt al vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld.

Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting.

Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. Voor personeel dat niet als 'immuun' wordt beschouwd geldt het advies om twee keer per week een zelftest te doen.

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te
vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school, om bijvoorbeeld hun kind bij het klaslokaal op te halen en voor ouderavonden.23-08-2021

De basisregels blijven gelden: geen handen geven, niezen in de elleboog en handen wassen. Daar blijven we actief aandacht voor houden. Als leerkrachten proberen we onderling zoveel mogelijk afstand te houden. Dit is in een aantal situaties overigens best lastig en kunnen we niet altijd waarmaken. En uiteraard zullen we goed blijven ventileren. Daarnaast besteden we ook aandacht aan een goede schoonmaak.

Het lijkt ons verstandig dat kinderen geen voedsel met elkaar delen. Trakteren mag in de eigen klas. Graag alleen fabrieksmatig verpakte of niet eetbare traktaties.

De eerste week na de zomer is het voor de ouders van de leerlingen die voor het eerst naar school gaan, toegestaan om mee te lopen naar de klas. In de weken die daarop volgen mogen de kinderen van juf Yvonne zelf naar de klas lopen.
Groep 4 t/m 8 blijft op het schoolplein spelen en worden door de leerkracht opgehaald.