Bouwkundig versterken

Rapport verstevigen schoolgebouw

Naar aanleiding van de aardbevingen in de provincie Groningen, heeft de NAM aan het bureau VIIA opdracht gegeven om de scholen te onderzoeken en vast te stellen of de gebouwen een aardbeving veilig kunnen doorstaan.

Hieronder vindt u
- een brief van het College van B&W van de gemeente Eemsmond 
- een samenvatting van het rapport van VIIA betreffende Klinkenborg

Nieuwsbrief_college_B&W_december_2015.pdf

9995PN_6_VIIA_S062_M01_v1_Samenvatting_OBS_Klinkenborg_definitief.pdf