schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe OBS Klinkenborg invulling geeft aan Passend Onderwijs middels de beschrijving van basisondersteuning,  extra basisondersteuning en zorgarrangementen. De invulling van ons SOP is geschreven binnen de kaders van SwV 20.01 PO.
 
Het SOP geeft aan welk ondersteuningsaanbod wij aan leerlingen bieden. Het SOP is tegelijkertijd een beschrijving van onze werkwijze, anders dan de inhoud van de schoolgids, namelijk een verzameling van alle afspraken rond o.a. leerlingvolgsysteem, ontwikkelingsperspectief, toetsing, didactiek en planmatig handelen.


Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel