Tutorlezen
Sinterklaas
Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 
Handvaardigheid
Textiel 
Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Pestprotocol

Onderstaand pestprotocol is een aantal jaren geleden opgesteld. De meeste punten zijn nog actueel, maar een aantal punten zijn aan aanpassing toe als we dit naast de wetenschappelijke ontwikkelingen leggen op het gebied van pesten.
Het protocol is vooral gericht op het oplossen van een pestsituatie die zich voordoet. Er wordt dit schooljaar gezocht naar een methode voor het pedagogisch klimaat. Deze methode zal meer gericht zijn op preventie van pesten (hoe geef je vorm aan het pedagogisch klimaat op de school, hoe heb je aandacht voor de omgang tussen leerlingen onderling en leerkracht en leerling). Ook in de MR blijft dit punt regelmatig op de agenda staan, zodat ook ouders de kans krijgen hierover mee te denken en praten.
Een belangrijk onderdeel van de vormgeving van het pedagogisch klimaat gaat uit van een intensieve samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Dit is belangrijk, omdat het bij pesten vooral om preventie gaat, zodat de kans klein wordt dat je met een daadwerkelijk pestprobleem te maken krijgt in de klassen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid is daarbij van belang. Ieder kind heeft invloed op het groepsproces en we willen ieder kind begeleiden in zijn of haar rol. Als er ondanks te preventie sprake is van een pestsituatie, willen wij intensief werken met ouders en kinderen om de situatie om te keren en te zorgen voor een sfeer in de klas die voor alle kinderen prettig is.

Veiligheidsplan