Sinterklaas
Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 
Handvaardigheid
Textiel 
Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Tutorlezen
Schoolgids 2022-2023

Hier vindt u onze schoolgids 2022-2023 . Deze bestaat uit drie documenten, die samen de schoolgids vormen.

1) een algemeen gedeelte van Stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems met informatie over de organisatie van de scholen en hoe een aantal algemene zaken geregeld zijn (bv. ziektemeldingen, organisatiestructuur, klachtenregeling etc.).
2) een gedeelte van OBS Klinkenborg met daarin informatie over de organisatie van zaken binnen de school (bv. lestijden, bezetting leerkrachten, schoolafspraken, jaarkalender).
3) een artikel van de GGD met daarin informatie over wat de GGD op de basisscholen doet.