Sinterklaas
Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 
Handvaardigheid
Textiel 
Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Tutorlezen

VACATURESVacature Klinkenborg 0,3 fte en Vacature Klinkenborg 0,4 fte


De school

De school kreeg voor het eerst de naam "Klinkenborg" in 1953, toen de school aan de Kerkhofsweg geopend werd. De school ontleent zijn  naam aan de vroegere borg uit de 17e eeuw nabij Kantens.

De school is gelegen op een wierde in het centrum van het dorp en gebouwd in 1985 toen de Wet op het basisonderwijs in werking trad. Hierdoor moest er een gebouw voor kleuter- en lager onderwijs komen. De oude school werd afgebroken en de nieuwe kwam ervoor in de plaats. Het gebouw is modern van opzet. De school ligt niet aan wegen bestemd voor doorgaand verkeer. 

De school bestaat uit 4 leslokalen, een gemeenschapsruimte en een speellokaal voor de jongste kinderen. Het vijfde lokaal is bestemd voor de peuterspeelzaal, waar op dinsdag- en vrijdagochtend een peutergroep komt.

De ontmoetingsruimte wordt tevens gebruikt voor werken met kleine groepen. Voor individuele leerlingenzorg is er de mogelijkheid om  van een instructieruimte gebruik te maken.

Het adres van de school is:
O.B.S.Klinkenborg
Pastorieweg 6
9995 PN Kantens
Tel.: 0595-551788 
e-mail : obsklinkenborg@lauwerseneems.nl